OpenBCM V1.08 (Linux)

Packet Radio Mailbox

PI8DRE

[Drenthe]

 Login: GUEST

  
PE1MVX > RTTY   09.10.21 11:20l 272 Lines 11918 Bytes #999 (0) @ NLDNET
BID : 17143_PI8DFT
Read: GUEST
Subj: VRZA RTTY Bulletin 09102021
Path: PI8DRE<PI8CDR<PI8DFT
Sent: 211009/0906Z @:PI8DFT.#ZH1.NLD.EURO #:17143 [Delft] $:17143_PI8DFT
From: PE1MVX@PI8DFT.#ZH1.NLD.EURO
To : RTTY@NLDNET


zczc 
zczc
 
ryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryr 
ryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryr 
         
         r t t y - b u l l e t i n 
   xx     ------------------------- 
  xxxx     wekelijks bulletin van pi4vrz/a 
  xxxxxx    landelijk zendstation van de vrza, 
 xxx xxx    de vereniging van radio zend amateurs 
 xxx  xxx   qth     : eerbeek 
xxx vrza xxx   locator   : jo32ac 
 xxx  xxx   frequenties : 3605 khz lsb "/- qrm vanuit eerbeek
 xxx xxx           145,225 mhz vanuit ijsselstein. 
  xxxxxx           145,250 mhz en 144.250 usb vanuit apeldoorn.
  xxxx            70,425 mhz vanuit apeldoorn. 
   xx     webstream  : info op https://www.pi4vrz.nl/      
         twitter   : (at)pi4vrza 
         telefoon  : 055 711 43 75 op
 --------           zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur 
 pi4vrz/a    datum    : zaterdag, 09-10-21
 --------    redactie  : coen, pf1a
 
dit bulletin wordt uitgezonden met een snelheid van 50 baud en 
een toon shift van 170 hz (1275-1445 hz) en op 80 meter in fsk/lsb. 
 
------- pi4vrz/a ---------------------------------- pi4vrz/a --------

nieuws van pi4vrz/a

lokale storing op 145,250 mhz weggenomen:

zoals jullie ongetwijfeld weten hebben we vanwege een lokale storing 
op 145,250 mhz onze uitzendfrequentie vanuit de gerbrandytoren een half 
jaar geleden moeten wijzigen in 145,225 mhz. niet dat deze storing 
invloed had op onze uitzendingen, maar tijdens de qso,s na de 
uitzending, was het voor ons onmogelijk om stations die zwakker 
waren dan s7 te werken. dat vonden we natuurlijk erg vervelend.

in de zomerperiode heeft het team van de stichting scoop hobbyfonds 
flink wat speurwerk rond de reportagecabine in de gerbrandytoren 
verricht en daardoor zijn zij erachter gekomen dat een camera de 
storingsbron vormde. deze camera werd gebruikt voor de uitzendingen 
van pi6atv, maar is nu uitgeschakeld. waarschijnlijk straalt de 
bekabeling van de camera en in een betere bekabeling wordt dan 
ook de oplossing gezocht.

in elk geval is de frequentie 145,250 mhz nu weer geheel vrij 
van storing en kunnen we deze frequentie weer inzetten voor 
onze uitzendingen. dat zal met ingang van de uitzending van 
zaterdag 30 oktober dan ook gaan gebeuren.


het relayeren van onze uitzendingen:

tijdens de onlangs gehouden medewerkersdag en algemene leden 
vergadering, heeft het bestuur van de afdeling drenthe met 
enthousiasme verteld, dat zij nu al enige tijd op zaterdag de 
uitzending van pi4vrz/a relayeren op 145,275 mhz en via het 
relais pi2asn op 430,050 mhz. de crew van pi4vrz/a is heel 
blij met deze activiteiten van de afdeling drenthe, want 
daardoor zijn onze uitzendingen in het noordoosten van ons 
land goed de ontvangen in de 2 meter en 70 cm band.

daarom dagen wij ook andere afdelingen uit om onze uitzending 
wekelijks te gaan relayeren. weliswaar heeft onze zender in de 
gerbrandytoren een geweldig mooi bereik, maar in de uithoeken 
van ons land zullen veel luisteraars aangewezen zijn op onze 
uitzending in de 80 meter band of onze web stream. natuurlijk 
laten we het helemaal aan degene(n) die onze uitzending willen 
relayeren over, hoe ze dat doen en op welke frequentie(s). zo 
kunnen afdelingen zelf bepalen of ze de gehele uitzending gaan 
relayeren of bijvoorbeeld alleen het spraakgedeelte vanaf 
ongeveer 11.00 uur. ook laten we het aan de afdelingen over 
of ze na de uitzending nog een lokale inmeldronde willen gaan 
opzetten of niet.

ons signaal kun je natuurlijk op verschillende manieren 
opvangen: heb je toch (bijv. met behulp van een verticale 
beam) een goede ontvangst van onze zender in ijsselstein, 
dan kan je natuurlijk dat signaal gebruiken om opnieuw uit 
te zenden. mocht dat niet lukken, dan kun je de web stream 
gebruiken.


operators gevraagd:

de huidige crew van pi4vrz/a zit te springen om uitbreiding. 
natuurlijk is het mooi als je in de nabije omgeving van 
eerbeek woont en geregeld live aan een uitzending kunt 
meewerken, maar ook als je wat verder weg woont, zijn er 
mogelijkheden. we denken daarbij aan het gebruik van een 
skype-verbinding. je kunt dan vanuit je eigen shack samen 
met een aanwezige operator in onze shack in eerbeek een 
uitzending verzorgen.

maar ook amateurs die liever niet achter een microfoon van 
pi4vrz/a willen gaan zitten (ja, die zijn er!!) maar wel 
een paar keer een cw-, rtty-, bpsk31-, mt63- of een 
8psk-bulletin willen samenstellen, zijn van harte welkom!

 

afdelingsnieuws:

nog een oproep aan onze afdelingen! we weten dat er veel 
meer activiteiten in ons land plaats vinden, dan dat daar 
melding van wordt gemaakt in cq-pa en in onze uitzendingen. 
wat ons betreft is dat een gemiste kans. we zijn immers 
elke week op zaterdagmorgen in de lucht en hebben dus alle 
mogelijkheden om afdelingsberichten meerdere weken te 
herhalen. ook last-minute wijzigingen binnen een geplande 
activiteit kunnen zo nog op tijd bij alle leden bekend 
worden gemaakt. en last-but-not-least: als je als afdeling 
van je laat horen, dan zal dat betekenen dat meer leden 
zich bij jouw afdeling willen aansluiten. weet dat de vrza 
op dit moment meer dan 300 zwevende leden heeft. dat zijn 
leden, die om welke reden dan ook (vaak vanwege de afstand) 
niet bij een afdeling zijn aangesloten. en welke afdeling 
wil niet graag haar aantal afdelingsleden zien stijgen?


wil je over een of meerdere van bovenstaande punten contact 
met ons opnemen? stuur dan een e-mail naar pi4vrzvrza.nl 
en we zullen zeker reageren!


best 73,

de crew van pi4vrz/a.

------- pi4vrz/a ---------------------------------- pi4vrz/a --------

nasa gaat darten in de ruimte: sonde moet asteroide een zetje geven

de amerikaans ruimtevaartorganisatie nasa maakt zich op voor een 
volgend huzarenstukje: darten in de ruimte. na sondes naar en langs 
elke planeet in ons zonnestelsel te hebben gestuurd, brengt nasa 
op 24 november een sonde op ramkoers. niet met een planeet, maar 
met een asteroide genaamd didymos. preciezer nog: diens maantje 
dimorphos. 

het is voer voor sciencefictionfilms: een stuk ruimtepuin uit 
de krochten van het heelal bedreigt de aarde en het voortbestaan 
van de mensheid. ten langen leste worden raketten, liefst uitgerust 
met een arsenaal aan kernbommen, op de buitenaardse bezoeker 
afgestuurd om hem in duizend stukjes te blazen of minstens de 
ruimte in te caramboleren. de vraag rijst of dit in het echt ook 
zou werken.

wetenschappers willen daarom testen of ze zwerfkei dimorphos 
van baan kunnen laten veranderen middels de inslag van een 
raket. overigens vormen zowel didymos (780 meter doorsnee) 
als dimorphos (150 meter doorsnee) op 11 miljoen kilometer 
van de aarde geen gevaar. beiden komen op geen enkel moment 
binnen de omloopbaan van onze planeet. in ruimtetermen zijn 
ze toch relatief dichtbij.

14.000 kilometer per uur

op 24 november blaast de double asteroid redirection test, of 
kortweg dart, vanaf ruimtebasis vandenberg in californie aan boord 
van een spacex falcon 9-raket het oneindige zwerk in. het is pas echt 
raak in september volgend jaar. dan moet de sonde de kleinste van 
de twee asteroiden van het dubbelsysteempje - didymos betekent 
tweeling in het grieks - met een snelheid van 14.000 kilometer 
per uur vol raken.

navigatiesoftware en een camera zullen ervoor zorgen dat dart zijn 
doel exact op de juiste plek raakt. die botsing zal dimorphos niet 
verpulveren, maar geeft hem een zetje. het ruimteduwtje zorgt 
ervoor dat het maantje zijn rondjes rond grote broer didymos een 
paar minuten sneller gaat draaien. of dat gelukt is, zal pas na 
een paar jaar blijken. de impact veroorzaakt een stofwolk die 
waarnemingen een tijdje bemoeilijkt.


toekomst veiligstellen

telescopen over heel de wereld zullen helpen om het succes van de 
dart-missie vast te stellen. als de opzet slaagt, is het de eerste 
keer dat mensen de baan van een ruimteobject meetbaar veranderen. 
mogelijk zal een dergelijke missie ooit onze toekomst veiligstellen. 
,,dart is een eerste stap om methodes te testen die gevaarlijke 
asteroiden van koers kunnen veranderen, zegt nasa-projectleider 
andrea riley.

in 2024 vertrekt een andere missie richting didymos en dimorphos. 
de europese ruimtevaartorganisatie esa lanceert dan de hera-sonde. 
dat ruimtevaartuig komt in 2026 bij de asteroiden aan om wat 
nauwkeuriger poolshoogte te nemen. zo zal met twee kubusvormige 
satellietjes worden gekeken naar de krater die dart in dimorphos 
heeft geslagen en wat dat met de massa van het maantje heeft gedaan. 

riley: ,,gevaarlijke asteroiden zorgen wereldwijd voor hoofdbrekens, 
dus zijn we heel enthousiast om samen met onze europese collega,s 
zo veel mogelijk data te verzamelen. ruimtevaartorganisaties 
houden ruimtekeien die binnen een radius van 50 miljoen kilometer 
van de aarde komen - near earth objects - nauwlettend in de gaten. 
van een armageddon-scenario is nog geen sprake. echter... 
je kunt maar voorbereid zijn.

bron ad.nl

------- pi4vrz/a ---------------------------------- pi4vrz/a --------

twee dichtbij komende planetoiden blijken heel metaalrijk te zijn

om onze zon draaien ruim 27.000 relatief kleine planetoiden die 
(relatief) dicht in de buurt van de aarde kunnen komen. het overgrote 
deel daarvan bestaat voornamelijk uit gesteente, maar sommige zijn 
rijk aan metalen, zoals ijzer, nikkel en kobalt. amerikaanse 
onderzoekers hebben twee van die metaalrijke aardscheerders
onderzocht. hun conclusie: het duo vertoont sterke overeenkomsten 
met planetoide psyche, het grootste metaalrijke object in ons 
zonnestelsel, die zich tussen de omloopbanen van de planeten mars 
en jupiter ophoudt (planetary science journal, 1 oktober).

vermoed wordt dat metaalrijke aardscheerders zijn ontstaan toen 
de kernen van planeten-in-wording op catastrofale wijze werden 
verwoest, maar verder is er weinig over bekend. vandaar ook dat 
het amerikaanse ruimteagentschap nasa van plan is om in 2022 een 
ruimtesonde naar de meer dan tweehonderd kilometer grote, 
metaalrijke planetoide psyche wil sturen.

onderzoek door een team van studenten onder leiding van 
planeetwetenschappers vishnu reddy heeft nu echter uitgewezen 
dat er dichter bij huis ook kleine metaalrijke planetoiden te 
vinden zijn. uit waarnemingen met een infraroodtelescoop op 
hawai, blijkt namelijk dat de spectrale signaturen van de 
aardscheerders 1986 da (ca. 3 km groot) en 2016 ed85 (1 km) 
veel op die van psyche lijken. hun oppervlakken bestaan naar 
schatting voor 85 procent uit metalen, wat zou betekenen dat 
ze meer ijzer, nikkel en kobalt bevatten dan er op aarde te 
vinden is. dat maakt deze objecten interessant voor (toekomstige) 
mijnbouw-projecten in de ruimte.

uit de baaneigenschappen en samenstellingen van de twee 
aardscheerders leiden de onderzoekers af dat 1986 da en 2016 
ed85 tot een familie van planetoiden behoren waarvan de 
hoofdmoot zich in het buitenste deel van de planetoidengordel 
tussen mars en jupiter bevindt hetzelfde gebied waar ook 16 
psyche te vinden is. maar waarschijnlijk zijn het geen 
brokstukken van psyche zelf: die is vermoedelijk nog metaalrijker.

bron allesoversterrekunde.nl


------- pi4vrz/a ---------------------------------- pi4vrz/a --------

colofon
-------
je hebt meegeschreven met het telex (rtty) bulletin van pi4vrz/a.
heb je berichten die in dit bulletin kunnen worden verwerkt,
neem dan contact op met pi4vrz/a, bij voorkeur via e-mail:
pi4vrz(at) vrza.nl

je kunt je op ons bulletin abonneren. meld je dan aan op de website
https://www.vrza.nl/ en klik op verenigingszender en vervolgens op
rtty-bulletin.

------- pi4vrz/a -- we schakelen nu over op fone -- pi4vrz/a -------- 

nnnn
nnnnRead previous mail | Read next mail


 22.10.2021 02:52:37lGo back Go up